Javni razpis za financiranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih - COVID19: Krepitev tržnega in proizvodnega procesa z namenom dviga prihodkov in razvojem delovnih mest

Podjetje ORO S d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za sofinanciranje spodbud za ponovni zagon poslovanja podjetij v obmejnih problemskih območjih – COVID19« uspešno pridobilo sofinanciranje (subvencijo) za projekt operacije »Krepitev tržnega in proizvodnega procesa z namenom dviga prihodkov in razvojem delovnih mest«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je prispevati k specifičnemu cilju »Povečanje dodane vrednosti MSP« prednostne naložbe »Spodbujanje podjetništva, zlasti z omogočanjem lažje gospodarske izrabe novih idej in spodbujanjem ustanavljanja novih podjetij, vključno s podjetniškimi inkubatorji«.

Na podlagi sofinanciranja upravičenih stroškov smo lahko v podjetju:

  • zmanjšali negativne posledice izpada prihodka in poslovanja,
  • polno delovali,
  • ohranili delovna mesta ter nadgrajevali znanje zaposlenih,
  • vložili sredstva v razvoj proizvodnega okolja ter s tem posodobili proizvodni proces,
  • povečali konkurenčnost v že tako zahtevni gospodarski panogi.

Višina sofinanciranja je 200.000,00 EUR.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si

Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022«: Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov.

Podjetje ORO S d.o.o. je na javnem razpisu za »Javni razpis za vzpostavitev ali nadgradnjo elektronskega poslovanja v MSP v obdobju 2019-2022 »E-POSLOVANJE 2019-2022« uspešno pridobil sofinanciranje za projekt operacije »Povečanje konkurenčnosti na tujih trgih z izdelavo multimedijske predstavitve in integracijo novih sistemov«.

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.

Namen javnega razpisa je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti MSP, ki lahko s prevzemom elektronskega načina poslovanja lažje vstopajo v globalne verige vrednosti in na nove trge, povečajo mednarodno konkurenčnost njihovega poslovanja, izboljšajo in pospešijo interakcijo s poslovnimi partnerji v tujini, učinkoviteje pošiljajo in zbirajo informacije ter izboljšajo odnose v celotni dobavni verigi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Povezava na spletno stran EKP v Sloveniji: www.eu-skladi.si