Izdelava merilnih protokolov

Na željo kupca izdelamo merilne protokole. Za izdelavo le teh uporabljamo izključno kalibrirana klasična merila, ter 3D Merilno roko.